Државен натпревар по хемија

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО ХЕМИЈА

Одржан на 26.05.2023год.

Михаил Цветковски од 8а одд. освои III награда

Марко Јован Почевски од 8б одд. освои III награда

Им честитаме на учениците и на наставничката за успехот

Ментор: Љубинка Стоименова


 

Активности: