Квизотека

Учениците Саша Исјановски, Калина Петковска и Илина Петковска од IXa на овогодишната Квизотека при детскиот културен центар Карпош го освоија третото место.

Честититки за учениците


 

Активности: