Холокаустот низ призмата на детските очи

Во Меморијалниот центар на холокаустот бевме дел од завршната манифестација од проектот „Холокаустот низ призмата на детските очи“. Беа доделени наградите за најуспешните и благодарници за сите учесници. Прва награда на литературниот конкурс за Каја Хоџиќ од VIIIа одд. и благодарници за учество на учениците од осмо одделение: Илина Трајановска, Марија Илиевска, Михаил Цветкоски, Матеа Толевска, Леа Стојмановска и Илија Димитровски. Алтивноста се реализираше под менторство на наставничката Татјана Силјаноска-Гочкова.


 

Активности: