Еднодневна наставно-научна екскурзија

На 31.05.2023 беше реализирана еднодневна наставно-научна екскурзија во манастирскиот комплекс Лешок за учениците од 3 одделение.

Учениците беа запознаени со културното богатство и природните убавини на нашата татковина.


 

Активности: