АРС ЛАМИНА во посета на нашето училиште

Реализирана работилница на тема: „Моќта на читањето“
Подарени 100 примероци од книги за ученици и прирачници за наставници.


 

Активности: