Самостојна работа со конструкторски елементи

Слободно време во продолжен престој. Самостојна работа со конструкторски елементи.

Одделенски наставник - Драган Печевски


 

Активности: