Светски ден на менталното здравје

Одбележан Светскиот ден на менталното здравје
Учениците од ученичкиот парламент заедно со стручната служба испратија пораки за подобро ментално здравје.


 

Активности: