КАМПАЊА ЗА ПРВА ПОМОШ ЗА МЛАДИ!

Помош или третман даден на лица кои страдаат од повреда/болест пред да дојде брза помош, доктор или друго квалификувано лице е прва помош!
Во нашето училиште се спроведе обука за прва помош на која учениците се запознаа со Црвен крст, со важноста на ПП и како да пружат соодветна ПП.
Обуката ја одржаа наставниците:
Елена Тасевска и Ангела Михајловска.


 

Активности: