Посета на Музејот на македонската борба

Во пресрет на Денот на македонската револуционерна борба 23 Октомври нашите ученици со наставничките Татјана Силјаноска Гочкова и Лорета Станковиќ  го посетија Музејот на македонската борба.

Учениците го уредија и историското катче.

Твореа за македонските револуционери под менторство на наставничката Елена Тасевска.


 

Активности: