Посета на телевизија Сител

Во петок 27.10.2023 учениците од 4 одд. беа во посета на телевизија Сител - реализација на активности предвидени со проектот „Соработка со родител - Заедничка грижа за правилно насочување на учениците“

Реализатор: Силвана Блажевска

Учениците беа запознаени со ТВ како дел од медиумска култура, професии - новинар, водител, презентер, уредник, тон мајстор итн.

Прекрасно поминато време со стекнати нови знаења и проширување на веќе стекнатите знаења.