ЕДУКАТИВНА ПОСЕТА НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

Во рамки на проектот „Соработка со родител - Заедничка грижа за правилно насочување на учениците“, како и реализација на предвидената програма за Четврто одд. по предметот Општество и историја, на 06.11 учениците од четврто одделение, беа во едукативна посета кај градоначалникот на Општина Гази Баба Бобан Стефковски.