Месец на книгата

Месецот на книгата одбележан со настани за проширување на знаењата и умеењата, творење на лични творби и самостојни изработки.
Ментор: Елена Тасевска

 
Активности: