Меѓународен ден на детето

20 Ноември - Меѓународен ден на детето.
По тој повод учениците од IXа и б изработија постери со детските права.
Нека секој ден им биде безгрижен на сите деца, во секое катче од светот. Да имаат топол и удобен дом, љубов, грижа, заштита, образование, достоинствен раст и развој...
Возрасните имаат обврска да обезбедат почитување на нивните права.

 
Активности: