Изработки за Денот на детето

Одбележување на Светскиот ден на детето со учениците од 4а и 4б одделение под менторство на наставничката по англиски јазик Хилда Стефковска.


 

Активности: