Денот на ПИ

Со меѓуодделенски натпревар по математика, третоодделенците во нашето училиште го одбележаа 14 март - Меѓународниот ден математиката или „Денот на ПИ“.
„Математиката претставува единствен универзален јазик кој може сите еднакво да го користат.“
„Овој ден нека послужи да се потсетиме на математиката која е важна за сите нас, која го испишува светот и го прави разбирлив. Тоа е дар кој не пресушува, и има уште толку многу да се истражува“

 
Активности: