2 април – Светски ден на детската книга

Уредување на пано - ученици од II б одд.


 

Активности: