ООУ Григор Прличев

Збирка податоци

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ Скопје

 

ул.„Гeмиџиска“ бр.57 Скопје    тел.: 26 21 414

e-mail.g.prlicev@gmail.com 

Со внесување на телефон ни дозволувате да ве контактираме во врска со податоците.
Ваша емаил адреса.
Ве молиме наведете дали имате некои посебни потреби.
Ве молиме наведете дали имате некои посебни забелешки а ние ќе се потрудиме истите да во одговориме.