Конкурс по повод Светскиот ден на штедењето

Објавен е традиционалниот Конкурс за ученици од основното и средното образование по повод Светскиот ден на штедењето ‒ 31 октомври.