Конкурс за доделување стипендии

Конкурс за доделување стипендии на талентирани ученици и ученици спортисти од Општина Гази Баба за учебната 2022/2023 година.