Интерен протокол 2021-2022

Интерен протокол 2021-2022

Барање - медицински причини

Барање - медицински причини

Барање - немедицински причини

Барање - немедицински причини

Известување за идните првачиња

Имајки ја во предвид состојбата со Ковид 19 и краткиот рок за доставување на документи Ве известуваме дека добивме известување од Министерството за образование и наука во кое е наведено дека:

* При запишување во прво одделение доколку не сте извршиле офталмолошки преглед на Вашето дете може да приложите упат за вршење на истиот како доказ, а потврдата од извршениот преглед да ја доставите најдоцна до 20.08.2021 година.

* Во однос на стоматолошкиот преглед доколку не стигнете да го однесете Вашето дете до терминот за упис потврдата може да ја доставите до 20.08.2021 година.


КОНКУРС

За запишување ученици во јавните средни училишта за учебната
2021/2022 година во Република Северна Македонија

Прирачник

Прирачник за оператори со храна

Препораки

Препораки за онлајн настава


Прoтокол и кодекс

Прoтокол за работа и кодекс на однесување во Ковид -19 ситуација:

 


Документите за одржување на настава

Документите за одржување на настава за основно образование од МОН можете да ги погледнете на следните линкови:

Страници