ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Огласна Табла

К О Н К У Р С
За избор на ученик-првенец на генерација за учебната 2021/2022

Листа на слободни изборни предмети за учебната 2022-2023 година
за учениците од IV и V одделение

УПИСИ НА ПРВАЧИЊА 2022/2023


ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА IV ОДД.


И З В Е С Т У В А Њ ЕИнтерен протокол 2021-2022

Барање - медицински причини

Барање - немедицински причини

Известување за јавен оглас
објавен од Основно училиште со ресурен центар „ИДНИНА“ Скопје


К О Н К У Р С
За избор на ученик - првенец на генерација за учебната 2020/2021


Информација за родителите на идните првачиња
К О Н К У Р С
за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната
2021/2022 година во Република Северна Македонија

Пирачник за оператори со храна

Препораки за онлајн наставаПрoтокол за работа и кодекс на однесување во Ковид -19 ситуација:
 

Документите за одржување на настава за основно образование од МОН можете да ги погледнете на следните линкови:
  

Почитувани родители и ученици,
Стигната е препорака од Министерството за oбразование и наука во која се препорачува свидетелствата на учениците од прво одделение до 8 одделение, да ги поделиме на учениците на почетокот на месец септември, освен за учениците кои имаат потреба од нивно издавање во овој период од оправдани причини (заради префрлање во друго училиште, преселба итн). Оваа препорака Министерството за образование и наука ја дава заради моменталната состојба со пандемијата КОВИД-19, во насока на заштита за здравјето на учениците, вработените во училиштата и поширокото население.
Нашето училиште одлучи да ја почитува препораката.
За точните термини во месец септември ќе бидете навремено известени.
Директорот и вработените во ООУ „Григор Прличев“ Ви посакуваат среќен и убав распуст и добро здравје.

Упис на првачиња за учебната 2020-2021 година

Важна информација за родителите на идните првачиња!
Почитувани родители,
Потврдата за стоматолошки преглед која Ви е потребна за уписот може да ја подигнете од амбулантата во Автокоманда. Потребно е претходно да се јавите на телефонски број 02/3172-926 и да си закажете термин.

Почитувани родители,
Ве известуваме дека ПОТВРДИТЕ ЗА РЕДОВНИ УЧЕНИЦИ како доказ за регулирање на платеното отсуство од работа  можете да ги добиете и по електронски пат.  Барањето што е дадено како прилог напишето го со ваши податоци и испратето го на следнава е-маил адреса oougrigorprlicev@gmail.com.
Ние повратно ќе ви ја испратиме потврдата на вашата е-маил адреса.
Со почит,
Директор, Драган Печевски
 


Почитувани ученици и родители,
Ве известуваме дека на веб страната на Министерството за образование и наука е излезен конкурсот за запишување на ученици во јавните средни училишта за учебната 2020/2021 година.